Po wyprzedażach

Po wyprzedażach

after-sales1

Praca naszych specjalnie przeszkolonych pracowników obejmuje: instalacja naszych maszyn i linii, uruchomienie i uruchomienie sprzętu, szkolenie klienta personel i przekazanie linii a następnie pomoc naszym klientom, ilekroć nasze usługi są potrzebne.

SHIFENG obsługuje sieć ogólnoświatowa lokalny agencje sprzedaży i partnerzy serwisowi co pozwala nam zapewnić naszym klientom wsparcie w krótkim czasie gdy pojawią się problemy. Dzięki naszemu efektywnemu zarządzaniu częściami zamiennymi jesteśmy w stanie dostarczyć części zamienne w krótkim czasie również do starszych maszyn i linii.

Jak pełny dostawca usług Dysponując gamą linii i maszyn obejmujących całe spektrum nowoczesnych, wspieramy naszych klientów nie tylko jako dostawcę, ale również jako konsultanta w zakresie konfiguracji nowych operacji lub rozbudowy lub reorganizacji istniejących obiektów.

Projektujemy zoptymalizowane zakłady produkcyjne, zaczynając od wymagań dotyczących zamierzonej produkcji. Nasze usługi inżynieryjne tego rodzaju obejmują nie tylkozdolność produkcyjna obliczenia i planowanie logistyki i przepływ materiałów, ale także projekt powierzchnia magazynowa i urządzenia peryferyjne.

Kluczowymi zagadnieniami są tu automatyzacja procesów i stworzenie elastyczności produkcji, aby na to pozwolić szybkie reakcje do często zmieniających się wymagań rynku. Jest to najlepszy sposób na wdrożenie wysokiej wydajności, która jest charakterystyczna dla naszych linii i maszyn, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.